INTERIØR PRIVAT

Ønsker du hjelp til å fornye ditt nye, eller eksisterende hjem?

Jeg ønsker å bidra med å skape det hjemmet du alltid har ønsket deg. Målet mitt er god kommunikasjon, og det å bruke god tid på å sette meg inn i hva som er akkurat ditt behov. Både praktisk, estetisk og økonomisk.

Om du ser for deg store eller små forandringer, vil jeg gjerne være med deg i prosessen.

Jeg gir deg en totaltløsning fra A-Å med alt fra innkjøp, samkjøring med håndverkere og montering- med akkurat så stor involvering fra deg som du selv ønsker.

Jeg har samarbeid med flere leverandører innenfor nisjen interiør/rehabilitering og tilbyr gunstige totalpakker for deg som ønsker totaloppussing/innredning av din bolig.

Jeg kan bidra med følgende:

 • Farge- og materialvalg
 • Planløsning/romdisponering
 • Møbleringsplan
 • Belysningsplan

Prosessen i korte trekk (selvfølgelig avhengig av størrelsen på prosjektet):

 1. Vi gjennomfører en befaring i din bolig. Jeg lytter til dine tanker og ønsker og vi myldrer sammen for å komme frem til beste løsning.

 

 1. Utfra hva vi blir enige om under befaringen, utarbeider jeg en plan med konkrete forslag.

 

 1. Vi møtes igjen, ser på forslag, tidsaspekt og økonomi. Eventuelle endringer gjøres.

 

 1. Godkjennelse og signering av kontrakt. Når dette er på plass gjør jeg igangsettelse.

 

 1. Herfra tar jeg ansvaret for prosessen. Tar gjerne hele og fulle ansvaret så du kommer til ferdigstilt prosjekt. Her blir vi enige om hvor involvert og delaktig du ønsker å være underveis.

 

Jeg tar også ansvar for alt av håndverkere eller liknende om dette er aktuelt.

 1. I forhold til innkjøp osv, blir vi også her enige om hvor involvert du selv ønsker å være. Jeg har gode avtaler med flere samarbeidspartnere, så her kommer vi frem til den løsningen som passer deg best.

 

 1. Vi møtes til ferdigstillelsesmøte hvor vi går igjennom boligen, og sørger for at alt er levert som avtalt.

Større prosjekter:

I større prosjekter lager jeg gjerne en prosjektpris, slik at den økonomiske delen for deg som kunde er forutsigbar.

Ved mindre prosjekter lager jeg også gjerne en fastpris om dette er ønskelig.

(ved prosjekter utenfor Oslo/Viken), tilkommer et kjøretillegg pr.km).